Skip til hoved indholdet
    Hjem Om Agerbækhuse Om Agerbækhuse

Om Agerbækhuse

Velkommen til Agerbækhuse; syv huse og et Aktivitetscenter for borgere med kompleks og varig psykisk og fysisk udviklingshandicap

På Agerbækhuse bor 48 borgere i syv huse og på Aktivitetscentret Blumesvej har vi 56 heldagspladser.

Borgerne har komplekse og varige fysiske og psykiske udviklingshandicap og de har alle brug for omsorg og pleje, samt et trygt og roligt miljø.

Borgerne visiteres på baggrund af deres forskellige behov: 

  • Borgere med svære fysiske og psykiske handicap - her bruger de fleste kørestol og er ikke i stand til selv at bevæge sig rundt.
  • Borgere med kontaktvanskeligheder og fx urolig eller voldsom adfærd.

Vores udgangspunkt er, at alle borgere – uanset deres handicap – skal tilbydes udvikling på de præmisser, der passer dem bedst.

Når vi tilbyder kontakt og nærhed sker det derfor ofte uden sprog fx gennem øjenkontakt, kropssprog, mimik, berøring og lyde.

Vi lægger vægt på at hjælpe borgerne med at vedligeholde familienetværk, for eksempel ved arrangementer på Agerbækhuse og ved at ledsage borgerne til familiefester.

Medarbejdere og ledelse

Der arbejder ca. 190 medarbejdere på Agerbækhuse, inklusiv medarbejderne på Aktivitetscentret Blumesvej.

Medarbejderne i husene og på aktivitetscentret Blumesvej består af pædagoger, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, omsorgsmedhjælpere, servicemedarbejdere samt et antal vikarer. Derudover har vi løbende tilknyttet pædagogstuderende.

Agerbækhuses terapeutgruppe består af to fysioterapeuter, en ergoterapeut, samt en pædagogisk massør. Terapeutgruppen står bl.a. for varmtvandsterapi, sanseintegration, og vedligeholdende fysisk træning. Træningen tilrettelægges individuelt efter borgerens behov og foregår for de fleste borgeres vedkommende på Aktivitetscentret Blumesvej.

I Agerbækhuses storkøkken, laver vi vores egen mad. Her har vi ansat en økonoma samt 6 medarbejdere, der sørger for at maden er tilpasset borgernes særlige behov.

Derudover har Agerbækhuse ansat en sygeplejerske, en pedel samt to medarbejdere i administrationen.

Agerbækhuses ledelse består af tilbudsleder, Berit Petersen samt 5 afdelingsledere, hvoraf 4 afdelingsledere er tilknyttet botilbudsdelen og 1 afdelingsleder er tilknyttet aktivitetscentret. 

Tilsyn og Tilbudsportalen

Der er løbende tilsyn med alle aspekter af vores arbejde på Agerbækhuse.

Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Øst fører det socialfaglige tilsyn med Agerbækhuse og Aktivitetscentret Blumesvej én gang om året.
Du kan finde Socialtilsyn Østs tilsynsrapporter på Tilbudsportalen. 
Besøg Tilbudsportalens hjemmeside (tilbudsportalen.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed fører sundhedsfagligt tilsyn med Agerbækhuse.
Agerbækhuse har senest haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i 2022.
Besøg Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside (stps.dk)

Agerbækhuse

Gymnasievej 30, 4600 Køge

Gymnasievej 30
4600 Køge

Telefon: 56 66 20 11
agerbaekhuse@koege.dk