Skip til hoved indholdet
    Hjem For borgere & pårørende Borgerne

Borgerne

Målgruppen på Agerbækhuse er borgere med betydelig, varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, herunder borgere med sjældne handicaps.

Borgerne har brug for fuld støtte til personlig pleje; hjælp til at spise, tage bad, tage tøj af og på, komme på toilettet etc. Mange bruger kørestol, hvoraf hovedparten ikke selv er mobile i stolen. Alle har brug for ledsagelse, når de færdes udenfor Agerbækhuses område. Hovedparten af borgerne kommunikerer nonverbalt, har intet eller kun lidt talesprog. Nogle borgere kommunikerer med tegn, symboler, lyde eller IT. 

Mange borgere har epilepsi som følgehandicap. Enkelte har desuden funktionsnedsættelse på sanserne - er f.eks. svagsynede. Nogle borgere har kontaktforstyrrelser, er hypersensitive og kan reagere med selvskadende eller udadrettet voldsom adfærd ved angst, usikkerhed og frustration. Flere borgere har svære tidlige følelsesmæssige skader, kontaktforstyrrelser, spiseforstyrrelser, spasticitet, nedsat syn og/eller hørelse. 

Borgerne kan være særligt udfordrede i deres kontakt med andre mennesker. Det kan fx ses ved at nogle er særligt relations-sårbare og hurtigt trækker sig ind i sig selv, mens andre er afhængige af tilstedeværelsen af faste støttepersoner, for at være i følelsesmæssig balance. 

Borgerne kan have svært ved at sortere i sanseindtryk som fx lyde, støj og berøring. Det giver sig udtryk i enten over- eller understimulation, som kan være årsag til en borgers kontaktforstyrrelse.

Agerbækhuse

Gymnasievej 30, 4600 Køge

Gymnasievej 30
4600 Køge

Telefon: 56 66 20 11
agerbaekhuse@koege.dk